Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wzmacnianie podłoża gruntowego, część 1 (15.07.2021, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

WZMACNIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO, CZĘŚĆ 1

Termin: 15.07.2021 r. (czwartek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Maciej Król

Opis szkolenia:

Tematyka wykładu obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych ze wzmacnianiem podłoża gruntowego. W pierwszej części omówione zostaną wybrane sposoby wzmocnień podłoża, między innymi zagęszczanie impulsowe czy kolumny żwirowe. Poszczególne technologie zostaną omówione pod kątem zakresu stosowania, możliwości wykonawczych, sposobu projektowania, zasad wykonawstwa oraz warunków kontroli wykonania. Wykład zostanie uzupełniony o informacje z zakresu bezpieczeństwa prac geotechnicznych oraz właściwego rozpoznania podłoża gruntowego.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2021-07-15 szkolenie pt. Wzmacnianie podłoża gruntowego, część 1, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl