Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wybrane elementy ustawy
z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – podział nieruchomości (30.09.2021, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

WYBRANE ELEMENTY USTAWY Z 21 SIERPNIA 1997R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI – PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Termin: 30.09.2021 r. (czwartek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr Alicja Meusz

Program szkolenia:

  1. Przepisy obowiązującego prawa.
  2. Kiedy można dokonać podziału nieruchomości.
  3. Wniosek o podział nieruchomości.
  4. Podział nieruchomości z urzędu.
  5. Wstępny projekt podziału a mapa z projektem podziału nieruchomości.
  6. Konsekwencje podziału nieruchomości – zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków i w księdze wieczystej.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2021-09-30 szkolenie pt. Wybrane elementy ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – podział nieruchomości, a następnie kliknąć w dołączony link.