Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Współczesne metody oceny cech mechanicznych betonu – część II (21.03.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

WSPÓŁCZESNE METODY OCENY CECH MECHANICZNYCH BETONU – CZĘŚĆ II

Termin: 21.03.2022 r. (poniedziałek), godz. 16-18

Wykładowca: dr inż. Andrzej Moczko

Program szkolenia:

  1. CAPO-Test – film szkoleniowy.
  2. Porównanie wiarygodności wyników oceny wytrzymałości betonu na ściskanie, uzyskiwanych różnymi metodami pomiarowymi.
  3. Metoda „pull-off” – technika znana, ale pełna tajemnic.
  4. Przykłady.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-03-21 szkolenie pt. Współczesne metody oceny cech mechanicznych betonu – część II, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl