Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wpływ aktualnej sytuacji gospodarczej na rozwój budownictwa w Polsce (10.11.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

WPŁYW AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ NA ROZWÓJ BUDOWNICTWA W POLSCE

Termin: 10.11.2022 r. (czwartek), godz. 16-18

Wykładowca: prof. Marian Noga

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie – prognozy na 2023 rok: inflacja, PKB, inwestycje, deficyt budżetu państwa, dług publiczny, stopy procentowe NBP.
  2. Budownictwo jako dział gospodarki narodowej.
  3. Udział budownictwa w tworzeniu PKB.
  4. Zmiany cen materiałów budowlanych w 2022 i 2023 roku.
  5. Zmiany prawa budowlanego.
  6. Konkluzje.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-10-28 szkolenie pt. Wpływ aktualnej sytuacji gospodarczej na rozwój budownictwa w Polsce, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl