Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Właściwa modernizacja budynków! Jak zmniejszyć o 90% zużycie energii w budynkach? Podstawy (08.03.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

WŁAŚCIWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW! JAK ZMNIEJSZYĆ O 90% ZUŻYCIE ENERGII W BUDYNKACH? PODSTAWY.

Termin: 08.03.2023 r. (środa), godz. 16-18

Wykładowca: arch. Kamil Wiśniewski

Program szkolenia:

  1. Budynki modernizowane do standardu zeroenergetycznego, pasywnego, wysoce energooszczędnego – przykłady.
  2. Dlaczego stare budynki po modernizacji nie osiągają wysokich standardów energetycznych – jakie błędy popełniamy?
  3. Co pomaga osiągać wysokie standardy energetyczne w budynku modernizowanym?
  4. Przykład gruntowej modernizacji budynku publicznego do najwyższych standardów energetycznych – 90% niższe zapotrzebowanie na energię bez paneli fotowoltaicznych czy mikroturbin wiatrowych!
  5. Wiedza, kompetencje i narzędzia niezbędne w przy modernizacji budynków do wysokich standardów energetycznych!
  6. Gdzie i jak znaleźć profesjonalistów do realizacji inwestycji publicznych modernizowanych do najwyższych standardów energetycznych?
  7. Pytania i odpowiedzi.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-03-08 szkolenie pt. Właściwa modernizacja budynków! Jak zmniejszyć o 90% zużycie energii w budynkach? Podstawy., a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl