Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Techniczne i prawne możliwości dostosowania starych  stalowych mostów kolejowych do obecnych wymogów (09.02.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

TECHNICZNE I PRAWNE MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWANIA STARYCH  STALOWYCH MOSTÓW KOLEJOWYCH DO OBECNYCH WYMOGÓW

Termin: 09.02.2022 r. (środa), godz. 13-15

Wykładowca: mgr inż. Jerzy Broś

Program szkolenia:

 1. Wstęp – przedstawienie przykładowych obiektów projektowanych przez BPK Mosty.
 2. Analiza danych archiwalnych.
 3. Ocena stanu technicznego.
 4. Stale historyczne, badania materiałowe.
 5. Skrajnia budowli (GPL-2, spmt, sieć trakcyjna).
 6. Hydraulika mostów.
 7. Nośność w aspekcie PN-EN 15528 (w tym transporty ponadnormatywne).
 8. Mosty jako zabytek – trudne relacje z konserwatorami zabytków.
 9. Wybrane przypadki przepisów nieaktualnych, niezrozumiałych lub niekonsekwentnych oraz procedur utrudniających proces projektowania
  i realizacji.
 10. Podsumowanie.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-02-09 szkolenie pt. Techniczne i prawne możliwości dostosowania starych  stalowych mostów kolejowych do obecnych wymogów, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl