Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów (11.02.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Termin: 11.02.2022 r. (piątek), godz. 16-19

Wykładowca: mec. Jolanta Szewczyk

Program szkolenia:

  1. „Samowola budowlana” – rola samodzielnych funkcji technicznych
    w budownictwie w świetle art. 48-53 Prawa budowlanego.
  2. Odpowiedzialność osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
    w budownictwie, w tym karna, cywilna oraz zawodowa.
  3. Przygotowanie inwestycji budowlanej i rola samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji placu budowy.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-02-11 szkolenie pt. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl