Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie dróg publicznych (30.11.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 24 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE DRÓG PUBLICZNYCH

Termin: 30.11.2022 r. (środa), godz. 16-18

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Antoni Szydło

Program szkolenia:

 1. Geneza przygotowania nowego Rozporządzenia.
 2. Stan prawny przed wejściem w życie nowego Rozporządzenia.
 3. Projektowanie, budowa i utrzymanie dróg wskutek wprowadzenia nowego Rozporządzenia.
 4. Rola, zadania i odpowiedzialność  projektanta pełniącego samodzielne funkcje w budownictwie w świetle nowego Rozporządzenia.
 5. Wprowadzone zmiany w stosunku do dotychczas funkcjonujących rozporządzeń.
 6. Omówienie wybranych istotnych zmian w stosunku do poprzednich rozporządzeń.
 7. Omówienie wprowadzonych nowych pojęć i definicji w omawianym Rozporządzeniu.
 8. Rola i zadania Wzorców i Standardów (WiS) w procesie funkcjonowania Rozporządzenia.
 9. Podział WiS.
 10. Omówienie dotychczas opracowanych przykładowych Wzorców i Standardów.
 11. Podsumowanie.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-11-30 szkolenie pt. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie dróg publicznych, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl