Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Roszczenia wobec projektanta w świetle prawa cywilnego oraz zmiany w ustawie Prawo budowlane (24.02.2023, Bardo Śląskie)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie pt.:

ROSZCZENIA WOBEC PROJEKTANTA W ŚWIETLE PRAWA CYWILNEGO ORAZ ZMIANY W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE

które odbędzie się 24 lutego 2023 r. (piątek) w godz. 11.00 – 15.00 w Bardzie Śląskim w sali hotelu Bardo przy ul. Lipowej 2

Wykładowca: mec. Jolanta Szewczyk

Program szkolenia:

  1. Umowa o prace projektowe – najczęściej popełniane błędy skutkujące brakiem zapłaty wynagrodzenia, w szczególności w ujęciu zamówień publicznych.
  2. Udzielenie zabezpieczenia jakości wykonania umowy przez osoby pełniące samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
  3. Ostatnie zmiany w ustawie Prawie budowlanym.

__________________________________________________________________________________________

Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną: szkolenia@doiib.test.sisms.pl najpóźniej do 20 lutego 2023 r.

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia.