Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Roszczenia wobec projektanta w świetle prawa cywilnego oraz zmiany w ustawie Prawo budowlane (02.03.2023, Wrocław)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie pt.:

ROSZCZENIA WOBEC PROJEKTANTA W ŚWIETLE PRAWA CYWILNEGO ORAZ ZMIANY W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE

które odbędzie się 2 marca 2023 r. (czwartek) w godz. 11.00 – 15.00 we Wrocławiu w sali hotelu Mercure przy pl. Dominikańskim 1

Wykładowca: mec. Jolanta Szewczyk

Program szkolenia:

  1. Umowa o prace projektowe – najczęściej popełniane błędy skutkujące brakiem zapłaty wynagrodzenia, w szczególności w ujęciu zamówień publicznych.
  2. Udzielenie zabezpieczenia jakości wykonania umowy przez osoby pełniące samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
  3. Ostatnie zmiany w ustawie Prawie budowlanym.

__________________________________________________________________________________________

Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną: szkolenia@doiib.test.sisms.pl najpóźniej do 27 lutego 2023 r.

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia.

__________________________________________________________________________________________

Informujemy Państwa, że szkolenie, które odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. we Wrocławiu będzie filmowane przez TV DOIIB.

Relacja ze szkolenia we Wrocławiu w dniu 02.03.2023 r. w postaci nagrania zostanie zamieszczona na stronach DOIIB pod adresem www.tvdoiib.pl. Skorzystanie z tego szkolenia i uczestnictwo w nim stanowi zgodę, w postaci wyraźnego działania potwierdzającego, na nieodpłatne wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi, gdyby były one objęte nagraniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W każdym przypadku zgoda może zostać wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przed jej wycofaniem.