Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Realizacja procesu inwestycyjnego w świetle zmian Prawa budowlanego z 21 maja 2019 r. (20.06.2022 – Legnica, 21.06.2022 – Jelenia Góra, 22.06.2022 – Wałbrzych, 27.06.2022 – Wrocław) 

DOIIB zaprasza Członków Izby na bezpłatne szkolenie pt.:

REALIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO W ŚWIETLE ZMIAN PRAWA BUDOWLANEGO Z 21 MAJA 2019 R. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), t.j. z 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), t.j. z 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

które odbędzie się:

 • 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) w godz. 11.00 – 15.30 w Legnicy
  w sali hotelu Qubus przy ul. Skarbowej 2
 • 21 czerwca 2022 r. (wtorek) w godz. 11.00 – 15.30 w Jeleniej Górze 
  w sali hotelu Mercure przy ul. Sudeckiej 63
 • 22 czerwca 2022 r. (środa) w godz. 11.00 – 15.30 w Wałbrzychu
  w sali hotelu Maria przy ul. Wrocławskiej 134b
 • 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) w godz. 11.00 – 15.30 we Wrocławiu
  w sali hotelu Mercure pl. Dominikańskim 1

Wykładowca: mec. Jolanta Szewczyk – Radca Prawny DOIIB

Program szkolenia:

I. Etap przygotowania realizacji procesu inwestycyjnego budowlanego. 

 1. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków Inwestora.
 2. Zakres i forma  dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji,  pozwolenia na budowę.

II. Etap realizacji procesu inwestycyjnego budowlanego.

 1. Art. 36 Prawa budowlanego jako nowe rozwiązanie dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz zasady  wprowadzania takich zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego.
 2. Zmiany w projekcie technicznym, uzgodnienia art. 36b Prawa budowlanego.
 3. Trwałość decyzji o pozwoleniu na budowę, o pozwoleniu na użytkowanie poprzez wprowadzenie cezury czasowej.
 4. Procedura przenoszenie pozwolenia na budowę.
 5. Prawce przygotowawcze i obowiązki inwestora w świetle art. 41 Prawa budowlanego.
 6. Zasady wydania  dziennika budowy i odpowiedzialność za dokumentacje budowy.
 7. Czynności i obowiązki Inwestora w świetle art. 42 Prawa budowlanego.
 8. Odpowiedzialność Inwestora  w przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy.

III. Etap zakończenia realizacji procesu inwestycyjnego budowlanego.

 1. Zakończenie budowy i procedura uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
 2. Cel i zasady przeprowadzania okresowych kontroli technicznych obiektów.
 3. Zawartość protokołu z  okresowej kontroli technicznej obiektu budowlanego.
 4. Książka obiektu budowlanego (kubaturowe i sieciowe) – zasady zakładania, prowadzenia, dokonywanie wpisów, nadzór i  przechowywanie.
 5. Okresowe kontrole techniczne – ich częstotliwość w zależności od obiektów kubaturowych i sieciowych, rodzaje wpisów, przeglądy okresowe a UDT.

_______________________________________________________________________________________

Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną: szkolenia@doiib.test.sisms.pl najpóźniej na 4 dni przed szkoleniem.

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia.

UWAGA!!!

Informujemy Państwa, że szkolenie, które odbędzie się w dniu 27.06.2022 r. we Wrocławiu będzie filmowane przez TV DOIIB.

Relacja ze szkolenia we Wrocławiu w dniu 27.06.2022 r. w postaci nagrania zostanie zamieszczona na stronach DOIIB pod adresem www.tvdoiib.pl . Skorzystanie z tego szkolenia i uczestnictwo w nim stanowi zgodę, w postaci wyraźnego działania potwierdzającego, na nieodpłatne wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi, gdyby były one objęte nagraniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W każdym przypadku zgoda może zostać wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przed jej wycofaniem.

Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w naszej Klauzuli Informacyjnej: https://doiib.test.sisms.pl/klauzula-informacyjna