Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przegląd technologii palowych – cz.2 (08.04.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

PRZEGLĄD TECHNOLOGII PALOWYCH – CZ.2

Termin: 08.04.2022 r. (piątek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Maciej Król

Program szkolenia:

  1. Bezpieczne prace geotechniczne – platforma robocza.
  2. Pale wykonywane świdrem ciągłym (CFA) – technologia, zastosowanie, zalety.
  3. Pale wykonywane świdrem ciągłym w osłonie rury (VDW) – technologia, zastosowanie, zalety.
  4. Rozpoznanie podłoża gruntowego przy projektowaniu pali.
  5. Przydatna literatura do projektowania i wykonywania pali.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-04-08 szkolenie pt. Przegląd technologii palowych – cz.2, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl