Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przegląd technologii palowych (07.03.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

PRZEGLĄD TECHNOLOGII PALOWYCH

Termin: 07.03.2022 r. (poniedziałek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Maciej Król

Program szkolenia:

  1. Bezpieczeństwo prac palowych.
  2. Początki technologii palowych.
  3. Rodzaje zastosowań pali.
  4. Rozpoznanie podłoża gruntowego przy projektowaniu pali.
  5. Omówienie grup technologii oraz związanych norm.
  6. Przydatna literatura do projektowania i wykonywania pali.
  7. Współczesne technologie palowe wraz z przykładami.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-03-04 szkolenie pt. Przegląd technologii palowych, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl