Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przegląd metod rozbiórek budynków i budowli (15.09.2021, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

PRZEGLĄD METOD ROZBIÓREK BUDYNKÓW I BUDOWLI

Termin: 15.09.2021 r. (środa), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Marek Łukowski

Program szkolenia:

  1. Metody rozbiórek budynków i budowli.
  2. Niektóre problemy związane z rozbiórkami.
  3. Bezpieczeństwo konstrukcji podczas rozbiórki.
  4. Bezpieczeństwo otoczenia w zależności od sposobu rozbiórki.
  5. Bezpieczeństwo ludzi realizujących rozbiórki.
  6. Przykłady rozbiórek i niektóre problemy z tym związane.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2021-09-15 szkolenie pt. Przegląd metod rozbiórek budynków i budowli, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl