Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Porty Morza Północnego, Hamburg i Dublin, historia i teraźniejszość oczyma historyka urbanistyki (30.05.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

PORTY MORZA PÓŁNOCNEGO, HAMBURG I DUBLIN, HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ OCZYMA HISTORYKA URBANISTYKI

Termin: 30.05.2023 r. (wtorek), godz. 16-18

Wykładowca: prof. Rafał Eysymontt

O szkoleniu:

Wykład dotyczyć będzie dwóch ważnych ośrodków portowych związanych z Morzem Północnym, położonych na dwóch jego krańcach. Hamburg na południowo-wschodnim skraju tego akwenu, położony jest blisko ujścia Łaby. Dublin usytuowany jest na podobnej szerokości geograficznej, lecz na skraju zachodnim tego akwenu, na wschodzie Irlandii, u ujścia rzeki Liffey.
Miasta nie należą do najczęściej przez turystów odwiedzanych, lecz mogą stanowić świetne przykłady rozwoju miast portowych od swoich słowiańskich (Hamburg) i wikińskich (Dublin) początków aż do wspaniałego rozkwitu w czasach nowoczesnych. Mówiąc o tych miastach, nie można pominąć także ikon architektury współczesnej, bez których żadna nowoczesna metropolia obejść się nie może.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-05-30 szkolenie pt. Porty Morza Północnego, Hamburg i Dublin, historia i teraźniejszość oczyma historyka urbanistyki, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl