Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PKB jako miara wzrostu gospodarczego – PKB per capita w Polsce i na świecie w latach 2000-2022 (13.04.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – KONTROLE OKRESOWE

Termin: 13.04.2022 r. (środa), godz. 16-18

Wykładowca: prof. Marian Noga

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie.
  2. Jakie mierniki makroekonomiczne stosowane są w ekonomii i w zarządzaniu gospodarką narodową?
  3. Jak oblicza się PKB?
  4. Czy PKB jest miernikiem dobrobytu społecznego? Może znane są lepsze niż PKB mierniki dobrobytu?
  5. Analiza kształtowania się PKB per capita w Polsce i na świecie i co z tej analizy wynika?
  6. Konkluzje – dyskusja.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-04-13 szkolenie pt. PKB jako miara wzrostu gospodarczego – PKB per capita w Polsce i na świecie w latach 2000-2022, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl