Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ochrona zabytków – realizacja inwestycji na obiektach zabytkowych (23.04.2021, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie pt.:

OCHRONA ZABYTKÓW – REALIZACJA INWESTYCJI NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

Termin: 23.04.2021 r. (piątek), godz. 11-15

Wykładowca: mec. Jolanta Szewczyk

Program szkolenia:

 1. Zmiany w prawie budowlanym – cele i założenia
 2. Przegląd i omówienie na przykładach najważniejszych zmian w prawie budowlanym, które weszły w życie od września 2020 roku, m.in.:
  • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
   oraz niektórych innych ustaw
  • Specustawa koronawirusowa a stosowanie ustawy Prawo budowlane
  • Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. sygn. akt P 15/17
 3. Podsumowanie – w jakim kierunku zmierza ustawodawca?

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2021-04-23 szkolenie pt. Ochrona zabytków – realizacja inwestycji na obiektach zabytkowych, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl