Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ochrona przeciwpowodziowa, retencja, wykorzystanie energetyczne zasobów wody w dorzeczu górnej Odry (24.06.2021, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:
OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA, RETENCJA, WYKORZYSTANIE ENERGETYCZNE ZASOBÓW WODY W DORZECZU GÓRNEJ ODRY

Termin: 24.06.2021 r. (czwartek), godz. 16-18

Wykładowca: dr inż. Leszek Budych

Program szkolenia:

Rzeka Odra przez stulecia była wykorzystywana przez człowieka, który przekształcił jej naturalny charakter i w sposób istotny spowodował jej przemiany. Odra jest rzeką, która w sposób największy w Polsce została przystosowana do potrzeb człowieka tak gospodarczych, jak i związanych z ochroną przeciwpowodziową.
W drugiej części wykładu przedstawione zostanie współczesne znaczenie rzeki Odry. Odra w systemie Europejskich Dróg Wodnych jako droga E30 łącząca Morze Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie – perspektywy i plany, oraz tendencje w budownictwie mieszkaniowym z wykorzystaniem walorów rekreacyjnych i innych rzeki w krajobrazie miasta.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2021-06-24 szkolenie pt. Ochrona przeciw-powodziowa, retencja, wykorzystanie energetyczne zasobów wody w dorzeczu górnej Odry, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl