Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Mosty w dziejach Polski (28.09.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

MOSTY W DZIEJACH POLSKI

Termin: 28.09.2022 r. (środa), godz. 11-13

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk

Program szkolenia:

  1. Mosty przedsłowiańskie i wczesnosłowiańskie
  2. Mosty w Polsce Piastów (966-1399)
  3. Mosty w Polsce Jagiellonów (1399-1569)
  4. Mosty Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795)
  5. Mosty w czasach rozbiorów (1772-1918)
  6. Mosty w II Rzeczypospolitej (1918-1939)
  7. Mosty zbudowane w czasie II wojny światowej (1939-1945)
  8. Mosty w PRL (1945-1989)
  9. Mosty w III Rzeczypospolitej (po roku 1989)
  10. Bilans

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-09-28 szkolenie pt. Mosty w dziejach Polski, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl