Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Mapy, plany, weduty – najważniejsze źródła dla badań dziejów miasta i jego budowli (27.05.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

MAPY, PLANY, WEDUTY – NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DLA BADAŃ DZIEJÓW MIASTA I JEGO BUDOWLI

Termin: 27.05.2022 r. (piątek), godz. 16-18

Wykładowca: prof. Rafał Eysymontt

O szkoleniu:

Wykład dotyczyć będzie najważniejszych i najcenniejszych planów miast śląskich, pochodzących już z XVI i XVII wieku, a także wybranych historycznych materiałów inwentaryzacyjnych i projektowych. Plany te przechowywane są  w różnych zbiorach europejskich i stanowią czasem najważniejsze dowody na to, że historyczne centra miast śląskich nie zmieniły  się zasadniczo od ponad 700 lat. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną też najbardziej interesujące z planów ilustrujących wielkie wydarzenia militarne – wojnę 30-letnią i wojny śląskie w połowie XVIII wieku. W drugiej części wystąpienia zaprezentowane zostaną także wybrane materiały inwentaryzacyjne dla wielu śląskich zabytków. Celem prezentacji będzie uświadomienie słuchaczom, na ile ważna jest dla współczesnych działań projektowych wiedza na temat historycznych form założeń urbanistycznych i poszczególnych budowli.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-05-27 szkolenie pt. Mapy, plany, weduty – najważniejsze źródła dla badań dziejów miasta i jego budowli, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl