Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Krajowy System e-Faktur, projekt ustawy i jej konsekwencje. Identyfikacja i obsługa faktur w systemie (10.02.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR, PROJEKT USTAWY I JEJ KONSEKWENCJE. IDENTYFIKACJA I OBSŁUGA FAKTUR W SYSTEMIE

Termin: 10.02.2023 r. (piątek), godz. 16-18

Wykładowca: Damian Borkowski

Program szkolenia:

  1. Podstawa prawna KSeF, jego założenia, użytkownicy.
  2. Nowe wymogi wynikające z projektu nowelizacji ustawy: aktualne zasady obsługi KSeF i sankcje.
  3. Korzyści wynikające z wprowadzenia systemu KSeF w firmie.
  4. Dostępne metody uwierzytelnienia (porównanie) oraz sposób ich użycia w KSeF.
  5. Dobór metod uwierzytelnienia do rodzaju prowadzonego biznesu.
  6. Co należy zrobić, aby zacząć korzystać z KSeF.

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-02-10 szkolenie pt. Krajowy System e-Faktur, projekt ustawy i jej konsekwencje. Identyfikacja i obsługa faktur w systemie, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl