Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kosztorysowanie w trakcie budowy. Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane (27.04.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

KOSZTORYSOWANIE W TRAKCIE BUDOWY. ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE I ZANIECHANE.

Termin: 27.04.2022 r. (środa), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Marcin Bartoszewicz

Program szkolenia:

  1. Kosztorysowanie – usankcjonowanie w prawie.
  2. Kosztorys Inwestorski jako dokument wyjściowy do rozliczania robót, w różnych konfiguracjach umownych.
  3. Przyczyny występowania robót dodatkowych, zamiennych.
  4. Sposoby liczenia robót dodatkowych i zamiennych.
  5. Dobre (i złe) praktyki określania cen ofertowych, w kontekście późniejszych rozliczeń w trakcie budowy.
  6. Dobre (i złe) praktyki weryfikacji cen robót dodatkowych i zamiennych.
  7. Funkcja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w kontekście kosztorysowania i rozliczania robót dodatkowych/zamiennych.
  8. Przykłady sytuacji spornych. 

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-04-27 szkolenie pt. Kosztorysowanie w trakcie budowy. Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane., a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl