Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kosztorysowanie w praktyce – na etapie oferty i w trakcie budowy. Część 3 (16.01.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

KOSZTORYSOWANIE W PRAKTYCE – NA ETAPIE OFERTY I W TRAKCIE BUDOWY. CZĘŚĆ 3

Termin: 16.01.2023 r. (poniedziałek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Marcin Bartoszewicz

Program szkolenia:

  1. Sposoby obliczania wynagrodzenia za prace kosztorysowe (wskazanie istotnych elementów, na które trzeba zwracać uwagę oferowaniu usługi kosztorysowej, przykłady newralgicznych elementów projektu, które na ogół są pozostawione inicjatywie kosztorysanta).
  2. Przykłady różnych podejść do kalkulowania analogicznych elementów, w odniesieniu do kosztorysów ofertowych i powykonawczych.
  3. Proponowane sposoby tworzenia kalkulacji własnych – przykłady problematycznych kalkulacji.
  4. Wskazanie typowych dla kosztorysantów elementów i zapisów, które na ogół nie występują w innego rodzaju kalkulacjach.
  5. Nawiązanie do uwag i pytań uczestników.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-01-16 szkolenie pt. Kosztorysowanie w praktyce – na etapie oferty i w trakcie budowy. Część 3, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl