Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kosztorysowanie w praktyce – na etapie oferty i w trakcie budowy (21.09.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

KOSZTORYSOWANIE W PRAKTYCE –  NA ETAPIE OFERTY I W TRAKCIE BUDOWY

Termin: 21.09.2022 r. (środa), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Marcin Bartoszewicz

Program szkolenia:

  1. Nawiązanie do uwag i pytań uczestników wykładu, dotyczącego rozliczania robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.
  2. Podsumowanie tematu rozliczania robót dodatkowych,  zamiennych i zaniechanych.
  3. Przykłady różnych podejść do kalkulowania analogicznych elementów.
  4. Omówienie różnych sposobów liczenia tożsamych robót budowlanych – przy uwzględnieniu standardów, którymi powinni kierować się kosztorysanci – porównanie kosztorysów tworzonych przy stosowaniu różnych katalogów nakładów rzeczowych.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-09-21 szkolenie pt. Kosztorysowanie w praktyce – na etapie oferty i w trakcie budowy, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl