Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny (07.09.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO REJESTR PUBLICZNY

Termin: 07.09.2022 r. (środa), godz. 16-18

Wykładowca: mgr Alicja Meusz

Program szkolenia:

  1. Przepisy obowiązującego prawa.
  2. Informacje znajdujące się w ewidencji gruntów i budynków.
  3. Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji gruntów i budynków – stan faktyczny na gruncie a zdarzenia prawne wynikające z dokumentacji architektoniczno-budowlanej.
  4. Zgłaszanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
  5. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-09-07 szkolenie pt. Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny, a następnie kliknąć w dołączony link.