Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Cyfryzacja procesu inwestycyjnego. Część 5 (08.05.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

CYFRYZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO. CZĘŚĆ 5

Termin: 08.05.2023 r. (poniedziałek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr Agnieszka Znamiec

Program szkolenia:

  1. Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – procedura zakładania.
  2. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – nowe regulacje od 28.04.2023 r.
  3. Działania organów nadzoru budowlanego wobec właścicieli lub zarządców nieruchomości w przypadku naruszenia przepisów rozdziału 6 Prawa budowlanego (decyzje organów nadzoru budowlanego, przepisy karne).
  4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w świetle nowelizacji Prawa budowlanego. Nowe regulacje w nowelizacji Prawa budowlanego (procedura zgłoszenia, pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania, zakres wymaganych dokumentów, obowiązek przedłożenia ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych)

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-05-08 szkolenie pt. Cyfryzacja procesu inwestycyjnego. Cz. 5, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl