Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Cyfryzacja procesu inwestycyjnego. Część 3 (22.03.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

CYFRYZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO. CZĘŚĆ 3

Termin: 22.03.2023 r. (środa), godz. 16-18

Wykładowca: mgr Agnieszka Znamiec

Program szkolenia:

 1. Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę a wniosek o pozwolenie na budowę art. 29, 29a oraz 30 Prawa budowlanego – cyfryzacja procedur.
 2. Zakończenie inwestycji – zgłoszenia zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie – procedury cyfrowe. Przepisy covidowe.
 3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – nowe regulacje art. 54 Prawa budowlanego.
 4. Pozwolenie na użytkowanie – wprowadzenie ograniczenia w stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie według zmian ustawy Prawo budowlane.
 5. Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu jako konsekwencja naruszenia przez inwestora art. 54 i 55 ustawy Prawo Budowlane – omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i planowanych zmian.
 6. Sposób naliczania kary. Zmiany w procedurze.          
 7. Możliwość wielokrotnego nakładania kar według nowelizacji Prawa budowlanego.

  Zapisy na szkolenie:

  Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-03-22 szkolenie pt. Cyfryzacja procesu inwestycyjnego. Cz. 3, a następnie kliknąć w dołączony link.

  Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl