Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Cyfryzacja procesu budowlanego. Część 4 (18.04.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

CYFRYZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO. CZĘŚĆ 4

Termin: 18.04.2023 r. (wtorek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr Agnieszka Znamiec

Program szkolenia:

  1. Utrzymanie obiektów: zakres obowiązków i odpowiedzialności właściciela (zarządcy) w myśl ustawy Prawo budowlane – nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane.
  2. Działania organów nadzoru budowlanego wobec właścicieli lub zarządców nieruchomości w przypadku naruszenia przepisów rozdziału 6 Prawa budowlanego (decyzje organów nadzoru budowlanego, przepisy karne).
  3. Działania organów nadzoru budowlanego wobec właścicieli lub zarządców nieruchomości w przypadku naruszenia przepisów rozdziału 6 Prawa budowlanego (procedura zgłoszenia, pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania, zakres wymaganych dokumentów).
  4. Pytania i odpowiedzi.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-04-18 szkolenie pt. Cyfryzacja procesu inwestycyjnego. Cz. 4, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl