Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Hydrotechnika – wyzwanie dla ciekawych (19.09.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

HYDROTECHNIKA – WYZWANIE DLA CIEKAWYCH

Termin: 19.09.2022 r. (poniedziałek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Krzysztof Broś

Program szkolenia:

  1. Co znaczy „hydrotechnika”, kim jest inżynier hydrotechnik?
  2. Co to są budowle hydrotechniczne? Przegląd charakterystycznych i nietypowych konstrukcji.
  3. Dziedziny wiedzy i praktyczne umiejętności wymagane od inżyniera hydrotechnika.
  4. Uprawianie zawodu, wymagania dla samodzielnego uprawiania zawodu.
  5. Uwarunkowania prawne – podstawowe ustawy i rozporządzenia regulujące hydrotechnikę.
  6. Przykłady współcześnie zrealizowanych i projektowanych inwestycji hydrotechnicznych.
  7. Zabytkowe lub stare budowle hydrotechniczne wyzwaniem dla inżynierów.
  8. Podsumowanie i zaproszenie do rozmowy: dlaczego warto wybrać hydrotechnikę jako zawód na całe życie.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-09-19 szkolenie pt. Hydrotechnika – wyzwanie dla ciekawych, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl