Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SZKOLENIE Z ZAKRESU FIDIC

Oddział Wrocławski Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zaprasza na jednodniowe szkolenia:

• w dniach: 24.10.2014 r. i 25.10.2014 r

„Warunki kontraktowe FIDIC w świetle uregulowań polskiego prawa cywilnego z elementami procedury cywilnej w zakresie dochodzenia roszczeń”                                      

• w dniach 14.11.2014 r. i 15.11.2014 r.

„Warunki kontraktowe FIDIC w świetle uregulowań Prawa zamówień publicznych z elementami procedury cywilnej w zakresie dochodzenia roszczeń”                                       

Szkolenia odbędą się w budynku NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.

Informacje szczegółowe o szkoleniach, warunkach  i sposobie rejestracji uczestnictwa znajduje się w plikach do pobrania.

Zachęcamy członków DOIIB do udziału w szkoleniach, przypominając, że istnieje możliwość częściowego dofinansowania kosztów udziału wg zasad określonych w regulaminach DOIIB, zamieszczonych na stronie: http://doiib.test.sisms.pl/informacje-ogolne5.