Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SZKOLENIE PRZEZ INTERNET JUŻ MOŻLIWE

Na stronie internetowej DOIIB w zamkniętej strefie dla członków w zakładce „Szkolenia przez internet” umieszczone są różne materiały ze szkoleń, przeprowadzonych w ostatnim czasie w naszej izbie. Są tam pliki tekstowe oraz nagrania video z imprez szkoleniowych. Lektura tych materiałów może być bardzo przydatna w podnoszeniu indywidualnych kwalifikacji zawodowych członków DOIIB, a więc w realizacji ważnego obowiązku statutowego każdego członka naszego samorządu. Będziemy się starać, aby poziom tych szkoleń i jakość zamieszczanych materiałów umożliwiała uzyskanie podobnych korzyści jak podczas osobistego udziału w szkoleniu. Przygotowywany jest cykl tematycznych szkoleń z różnych dziedzin budownictwa, z których materiały zamieszczane będą sukcesywnie na stronie DOIIB. Zachęcamy do częstego odwiedzania zakładki „Szkolenia przez internet” i liczymy, że ta forma szkoleń będzie podstawową w najbliższej przyszłości.