Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SZKOLENIE ONLINE – OBSŁUGA SERWISÓW WYDAWNICTWA WOLTERS KLUWERS

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 października 2017 roku o godzinie 13.00 wydawnictwo Wolters Kluwers –  właściciel m.in. Serwisu Budowlanego,  który jest dostępny dla członków Izby po zalogowaniu na „Portalu PIIB” na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: www.piib.org.pl – organizuje bezpłatne szkolenie online dla członków Izby i pracowników okręgowych biur.
Proponowany ramowy program szkolenia:
• zaprezentowanie różnych metod wyszukiwania informacji: haseł, aktów prawnych, orzeczeń, komentarzy, procedur, wzorów oraz innych dokumentów,
• precyzyjne dotarcie do poszukiwanych zasobów, dzięki możliwości zawężania wyników,
• skuteczna nawigacja i wygodna praca z dokumentem,
• powiązania między różnymi kategoriami dokumentów w systemie.

Czas trwania szkolenia od 60 do 75 minut.

Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy w dniu szkolenia  kliknąć na poniższy link, pod którym odbędzie się szkolenie na żywo z możliwością zadawania pytań (chat):
https://szkoleniaonlinewk.clickmeeting.com/dowiedz-sie-jak-lex-usprawni-twoja-prace