Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SZKOLENIE ONLINE DOTYCZĄCE ZMIAN PRAWA GEODEZYJNEGO.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi serdecznie zaprasza na szkolenie online na Platformie Zoom Meeting na temat:

  1. „INTERPRETACYJNE I PRAKTYCZNE PROBLEMY W ŚWIETLE ISTOTNYCH ZMIAN PRAWA GEODEZYJNEGO, PRAWA BUDOWLANEGO, STANDARDÓW TECHNICZNYCH W OPRACOWANIACH GEODEZYJNYCH”.
  2. „WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z WYDZIELANIEM DRÓG PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH W PODZIAŁACH NIERUCHOMOŚCI ZURBANIZOWANYCH ORAZ ROLNYCH”.

Szkolenie będzie przeprowadzone przez dr inż. Ludmiłę Pietrzak w dniu 19 listopada 2020r. w godz. 9.00 – 15.30.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu ponieważ jak wiemy nowe, zmienione przepisy prawa budzą wciąż wiele interpretacyjnych wątpliwości.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia są dostępne pod adresem: https://www.sgp.geodezja.org.pl/konferencje-i-szkolenia/szkolenia-4/806-szkolenie-20201119-zgloszenia

Zgłoszenie można wysłać również bezpośrednio ze strony internetowej.