Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

„SZKOLENIE BHP-ZABEZPIECZENIE ZBIOROWE” (Wrocław, 24.03.2022)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu BHP organizowanym przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA przy współpracy w prelegentami z porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie z udziałem przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Szkolenie odbędzie się 24.03.2022 r. w Art. Hotelu przy ul Kiełbaśniczej 20 we Wrocławiu.

Wydarzenie dedykowane jest firmom realizującym wielkopowierzchniowe inwestycje w zakresie dachów płaskich i fasad, firmom prowadzącym nadzór BHP, inwestorom, specjalistom nadzorującym procesy budowlane, jak również innym podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem na budowach.

Program szkolenia ma na celu:

  • popularyzację wytycznych „Zabezpieczenia zbiorowe”, opracowanych w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa i kultury BHP na budowach
  • uświadamianie niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i wypadkom
  • przygotowanie do wdrożenia standardów bezpieczeństwa i dobrych praktyk
    w codziennej pracy.

Zgłoszenie udziału poprzez kontakt z organizatorem szkolenia: biuro@dafa.com.pl 

W załączeniu – program szkolenia.