Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SZKOLENIA W RAMACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ELETROTECHNIKI I ŚWIATŁA, WARSZAWA 15-17.03.2023

Na prośbę Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego zapraszamy członków DOIIB do udziału w szkoleniach towarzyszących 20-tym Międzynarodowym Targom ELEKTROTECHNIKA 2023 i 30-tym Międzynarodowym Targom ŚWIATŁO 2023. Targi odbędą się w Warszawie, w dniach 15-17 marca 2023, w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, ul Prądzyńskiego 12/14. Szkolenia obejmują problematykę związaną z szeroko pojętą elektrotechniką, teletechniką, oświetleniem i OZE oraz tematy prawne związane z błędami projektowymi, błędami w zawieranych umowach, udzielaniem gwarancji oraz cyfryzacją procesu budowlanego. Specjalne szkolenie: ŚWIATŁO I ELEKTROTECHNIKA DLA SAMORZĄDÓW skierowane jest do władz gmin i powiatów oraz przedstawicieli jednostek podległych samorządom.
Gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego szkoleń jest starannie dobrane grono prelegentów, do którego dołączyli również przedstawiciele UOKiK, którzy omówią obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ponadto, przez trzy dni targowe, prowadzone będą praktyczne warsztaty z programowania przekaźników oraz warsztaty z badania parametrów elektrycznych paneli fotowoltaicznych i badania ochrony przeciwporażeniowej stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, wymaga jednak indywidualnego zarejestrowania się każdego uczestnika. Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program wszystkich szkoleń oraz możliwość zapisów znajduje się na stronie internetowej: https://szkolenia.elektroinstalacje.pl/ lub na www.elektroinstalacje.pl