Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenia NSTS

Na początek zdobędziesz wiedzę teoretyczną, podstawę by zostać pilotem bezzałogowych statków powietrznych zgodną z najnowszymi przepisami europejskimi oraz programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wymaganym do uzyskania uprawnień pilota drona.

Szkolenie teoretyczne to 16 godzin wykładów stacjonarnych, które obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

 1. Przepisy lotnicze
 2. Czynnik ludzki
 3. Procedury operacyjne
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 5. Ogólna wiedza na temat BSP
 6. Meteorologia
 7. Osiągi BSP w locie
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające na ziemi
 9. Korespondencja z wieżą kontroli-ruchu
 10. Plan lotów
 11. Konfiguracja CTR

Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu będącego podstawą do udziału w szkoleniu praktycznym zgodnie z wytycznymi ULC.

Organizator: Wrocławska Rada FSNT NOT
termin szkolenia: 4-5 lipca 2022 r.
miejsce szkolenia: budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu
cena szkolenia: 420,00 zł brutto
opłata za egzamin dla osób przystępujących do egzaminu: 50,00 zł brutto

Akces udziału w szkoleniu prosimy kierować na adres:
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-technicznych NOT
ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, e-mail: zarzad@not.pl
(karta zgłoszenia do pobrania na stronie not.pl ).

Warunkiem udziału w szkoleniu jest odesłanie karty zgłoszenia i dokonanie opłaty
w terminie do dnia 18 czerwca 2022 r.
Wpłatę należy kierować na konto:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 78 1090 1522 0000 0000 5201 9076
z dopiskiem: Szkolenie NSTS, 4-5 lipca 2022 r.