Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że 1 lipca 2020 r. zastąpiliśmy dotychczasową stronę internetową DOIIB nowym serwisem. Oferujemy Państwu stronę spełniającą współczesne standardy zarówno pod względem zastosowanej technologii jak i grafiki. Serwis został oparty na szablonie strony responsywnej, dostosowującej się do urządzeń zarówno stacjonarnych jak i mobilnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków Izby i zapotrzebowaniu rynku wdrożyliśmy w serwisie możliwość wprowadzania przez zainteresowanych członków DOIIB tzw. WIZYTÓWEK umożliwiających autoprezentację. Każdy czynny członek Izby, po zalogowaniu do strony dla członków DOIIB, ma możliwość uzupełnienia swojej wizytówki o informacje, które zostaną udostępnione wszystkim odwiedzającym stronę internetową.

Wraz z nową stroną internetową uruchomiliśmy również stronę Biuletynu Informacji Publicznej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spełniającą wymagania Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządza Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Mamy nadzieję, że nowy serwis spełni Państwa oczekiwania.