Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NORMY SEP DLA CZŁONKÓW DOIIB

W związku z podpisaniem umowy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich,  DOIIB ma możliwość udostępnić Państwu dostęp do norm wydawanych przez SEP.  Aplikacja – NORMY SEP dostępna jest po zalogowaniu się w “Strefie dla członków” na zasadach opisanych w zakładce.
Mamy nadzieję, że kolejny zasób informacji zaspokoi państwa potrzeby i ułatwi codzienną pracę.