Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŚWIĘTO KWIATÓW NA ODRZAŃSKIEJ (20-21.06.2015)

Zapraszamy członków DOIIB na imprezę, koordynowaną przez Zrzeszenie Handlu i Usług Organizacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, pod nazwą „Święto Kwiatów na Odrzańskiej”, która będzie miała miejsce w dniach 20-21 czerwca 2015 r. (sobota i niedziela) we Wrocławiu.

 

W plikach do pobrania – program imprezy.