Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŚWIĘTO BUDOWLANYCH I ŚWIĘTOWANIE 15-LECIA SAMORZĄDU ZAWODOWEGO INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Jak co roku we wrześniu odbywają się w całej Polsce liczne wojewódzkie uroczystości związane ze Świętem Budowlanych organizowane przez okręgowe izby inżynierów budownictwa z udziałem branżowych stowarzyszeń naukowo-technicznych i związków zawodowych. Uroczystości te zwieńczone będą centralną uroczystością Dnia Budowlanych, która odbędzie się w Warszawie w dniu 29 września 2017 r. o godz. 13:00  w AIRPORT HOTEL OKĘCIE. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządów zawodowych, instytucji naukowych, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy.

 

Branża budowlana to szczególna dziedzina życia gospodarczego i społecznego, gdyż realizuje jedną z podstawowych potrzeb społecznych, jaką jest wznoszenie różnorodnych obiektów budowlanych i przyjazne dla człowieka kształtowanie przestrzeni publicznej.  Ze wszystkimi dokonaniami w przestrzeni budowlanej trzeba kojarzyć przede wszystkim ludzi pracujących w tej branży, a szczególna rola w tym ludzkim korowodzie przypada architektom i inżynierom budownictwa. To ich umiejętności i postawy etyczne decydują o tym, że społeczeństwo obdarza ich zaufaniem, a ich zawód został podniesiony do rangi zawodu zaufania publicznego ustawą z grudnia 2000 r.

 

W tym roku wojewódzkie uroczystości są połączone ze świętowaniem XV-lecia działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, która rozpoczęta została formalnie 27 września 2002 r. na I krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest od kilku lat organizatorem  Dolnośląskich Dni Budownictwa. Tegoroczne obchody Święta Budowlanych w formie uroczystej Gali Inżynierskiej są połączone z obchodami XV-lecia działalności DOIIB i odbędą się 8 września 2017 r. w Sali Teatralnej CS IMPART przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu. Udział w uroczystości, złożonej z części oficjalnej i artystycznej, zapowiedziało wielu znakomitych gości oraz przede wszystkim bardzo liczna grupa członków DOIIB. Internetowe zapisy na uroczystą Galę Inżynierską trwały w lipcu. 

 

Z okazji tradycyjnego „Dnia Budowlanych” składam wszystkim członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wszystkim inżynierom oraz technikom budownictwa, studentom Wydziałów Budownictwa, pracodawcom i pracownikom całej branży budowlanej oraz pracownikom szeroko rozumianej administracji budowlanej  życzenia satysfakcji z wykonywania wspaniałego zawodu, dobrych perspektyw rozwoju, wielu powodów do zadowolenia w życiu osobistym i dużo, dużo zdrowia.

 

Wszystkim naszym sympatykom oraz współpracującym z nami instytucjom i organizacjom życzę zadowolenia z efektów pracy inżynierów i techników budownictwa oraz tego, aby kontakty z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa były owocne zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej.  

 

Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr


Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB