Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

STUDENCKIE „DNI BUDOWLAŃCA” NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

W dniach 26-28 kwietnia 2012 r. odbędą się na terenie politechniki Wrocławskiej  “Dni Budowlańca” organizowane przez Uczelnianą Organizację Studencką “Aktywni Budowniczy” oraz Samorząd Studencki Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Program tych Dni może wzbudzić uznanie, a przede wszystkim zainteresowanie inżynierów budownictwa i firm budowlanych. Odbędą się m.in. Akademickie Targi Budowlane oraz Studencki Konkurs Mostów Stalowych 2012, w którym zmierzą się reprezentacje uczelni technicznych z całej Polski. W konkursie startuje 12 czteroosobowych drużyn studenckich z całej Polski, które będą montować i obciążać próbnie zaprojektowane przez siebie i wykonane przez firmy budowlane modele mostów.  
Szczegółowy program „Dni Budowlańca” zamieszczony jest na stronie organizatorów:  http://uosab.pwr.wroc.pl/ oraz w załączniku do niniejszej informacji.