Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKI CZŁONKOWSKIE PIIB

Jak co roku w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa dokonywane jest podsumowanie działalności i stanu liczebnego naszego samorządu. W załączeniu przedstawiono statystyki członkowskie wg stanu na 31.12.2018 r.

 

Zachęcamy do lektury tych materiałów.