Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

STANOWISKO PIIB W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY DEREGULACYJNEJ

W załączeniu prezentujemy stanowisko PIIB w sprawie projektu z dnia 13 czerwca 2013 r. ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych  przyjęte Uchwałą nr 30/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.