Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

STANOWISKO PIIB W SPRAWIE DEREGULACJI

Polska Izba Inżynierów Budownictwa brała czynny udział w pracach nad zmianami w ustawie Prawo Budowlane, zgłaszając uwagi i propozycje zapisów do wszystkich wersji projektu. Stanowisko PIIB w sprawie prac nad deregulacją zawodów w budownictwie prezentujemy w pliku do pobrania.