Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Pan Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – przesłał do Wojewodów swoje stanowisko z dnia 8.02.2011 w sprawie uwierzytelniania dokumentów, stanowiących część projektu budowlanego. Stwierdza w nim, że organy administracji publicznej nie mają podstawy prawnej żądania notarialnego uwierzytelniania kopii dokumentacji stanowiącej część projektu budowlanego. Jest to bardzo ważna informacja dla tych członków PIIB, którzy sporządzają projekty budowlane. Zachęcamy do zapoznania się z tym pismem, załączonym do niniejszej wiadomości.