Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

STANDARDY PROJEKTOWE I WYKONAWCZE DLA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

Zachęcamy do zapoznania się  ze „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego”. Dokument został opracowany przez Instytut Rozwoju Terytorialnego i  obowiązuje w naszym regionie. Z uwagi na uniwersalność zapisów może być jednak pomocny w kształtowaniu infrastruktury rowerowej w każdej przestrzeni.

Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego składają się z dwóch integralnych części:

  • Tom 1 – Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – określają zasady projektowania i realizacji rowerowych systemów komunikacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz zasady integracji infrastruktury rowerowej z komunikacją zbiorową.
  • Tom 2 – Standardy projektowe i wykonawcze kształtowania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych (Zielone Standardy) – to zbiór zasad i pojęć ułatwiających podejmowanie właściwych decyzji związanych z ochroną i kształtowaniem zieleni, szczególnie drzew, wzdłuż tras komunikacyjnych na etapie projektowania oraz budowy lub przebudowy dróg rowerowych.

Adresatami Standardów w województwie dolnośląskim są wszyscy uczestnicy procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji rowerowych.

Dokument obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Województwa Dolnośląskiego oraz podmioty działające na jego zlecenie, wśród gmin regionu oraz poza jego granicami szeroko rekomendujemy jego stosowanie. Standardy są zgodne i bazują na obowiązujących przepisach prawnych.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem. Dokument w wersji online znajduje się tu – https://irt.wroc.pl/strona-273-standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html