Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE Z INŻYNIERAMI Z BIAŁORUSI

W dniu 11 grudnia 2019 r. gościliśmy w naszej Izbie delegację inżynierów budownictwa
z Białorusi. Głównym tematem zorganizowanego w siedzibie DOIIB spotkania były warunki wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce i na Białorusi. Szczególne zainteresowanie wzbudziła procedura uzyskiwania uprawnień budowlanych, których posiadanie, w naszym kraju, jest jednym z warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Takiego wymogu na Białorusi nie ma. Tam, przepustką do zawodu jest ukończenie studiów z kierunku budownictwa. Poruszano również tematy związane z organizacją i prowadzeniem budowy. Spotkanie z ramienia Izby prowadził Pan Rafał Zarzycki – Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB.