Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE W WAŁBRZYCHU

W dniu 13 lutego 2016 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne zorganizowane przez członków Obwodowych Zespołów Członkowskich z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego.

Było to pierwsze, inauguracyjne spotkanie zorganizowane przez te zespoły, które działają od niedawna, a powołane zostały przez Radę DOIIB w ubiegłym roku.

Frekwencja na szkoleniu była imponująca: wzięło w nim udział ponad 100 osób. W spotkaniu szkoleniowym wzięli również udział zaproszeni goście, a wśród nich Zastępca Burmistrza  Miasta Boguszowa-Gorc, szefowie biura i wydziału administracji architektoniczno-budowlanej Miasta Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego, a także przedstawiciele rady i innych organów DOIIB.

Spotkanie otworzyła Anna Ficner, a przywitanie gości i przedstawienie programu spotkania przypadło w udziale przewodniczącym obu Obwodowych Zespołów Członkowskich: Januszowi Kucowi i Arturowi Orlińskiemu. Głos zabrał również Przewodniczący Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała, który mówił o bieżących działaniach podejmowanych przez Radę DOIIB i wyzwaniach stojących przed całym samorządem. Zwrócił uwagę na potrzebę poszerzenia oferty szkoleń i wykorzystaniu w tym celu powstałej w tym roku Telewizji Internetowej DOIIB. Zachęcił wszystkich do licznego udziału w wydarzeniach kulturalnych przewidzianych w organizowanym przez DOIIB Festiwalu Budownictwa, który jest wkładem izby w uroczyste obchody Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.  Podkreślił, że przez 14 lat działalności samorząd zawodowy stał się autentycznym dobrem inżynierów budownictwa i coraz lepiej dba o rangę i prestiż zawodu oraz o ochronę interesów zawodowych swoich członków. Jest on coraz skuteczniejszym reprezentantem tych interesów.  

Po oficjalnej części spotkania rozpoczął się cykl wykładów mgr inż. arch. Gabriela Marka – Zastępcy Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Wrocław. Tematyka wykładów dotyczyła aktualnych regulacji prawnych, zawartych w ustawie Prawo budowlane, które weszły w życie w drugiej połowie ubiegłego roku. W wykładzie poruszone zostały ważne tematy związane ze zmianami zapisów dot. map do celów projektowych, różnych dokumentów geodezyjnych, odstępstw od rozwiązań projektowych na etapie realizacji inwestycji i postępowań naprawczych przy zgłoszeniach robót budowlanych oraz możliwości przenoszenia zgłoszenia. Poruszono ważny temat instalacji wewnętrznych, co do których zmieniono zapisy w ustawie, a nie wzięto pod uwagę innych przepisów związanych.

Prowadzący w sposób interesujący usystematyzował podstawowe problemy związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę i prowadzenia robót budowlanych na zgłoszenie.  Przedstawił także najnowsze regulacje prawne dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego i dziennika budowy.  Uczestnicy szkolenia otrzymali odpowiedzi na zadawane pytania oraz otrzymali interesujące materiały szkoleniowe.

W przerwach była okazja do osobistych rozmów z wykładowcą oraz do dyskusji pomiędzy uczestnikami spotkania.

Po zakończeniu spotkania szkoleniowego przyszedł czas na spotkanie integracyjne w Caffe „Sztygarówka”, gdzie oprócz posiłku trwały owocne rozmowy, między innymi o terminie i tematyce kolejnego spotkania OZC.

Relację filmową ze spotkania oraz jeden z wykładów będzie można obejrzeć niebawem w TV DOIIB, której zakładka jest na stronie internetowej DOIIB.


Składy Obwodowych Zespołów Członkowskich są następujące:

OZC Wałbrzyski Grodzki – Janusz Kuc – przewodniczący, Anna Ficner, Daniela Kozmowska, Jerzy Kristen, Zbigniew Faściszewski

OZC Wałbrzyski Artur Orliński – przewodniczący, Piotr Bryk, Stanisław Królczyk