Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Polanicy 21-22.10.2011r.

Przewodniczący Rady zaprasza Członków DOIIB z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego do udziału w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym, które jest organizowane w ramach obchodów X-lecia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.