Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE W MYSŁAKOWICACH 13.04.2012R.

Przewodniczący Rady zaprasza Członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przede wszystkim z Miasta Jeleniej Góry oraz powiatów jeleniogórskiego i kamiennogórskiego do udziału w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym, organizowanym w ramach obchodów X-lecia DOIIB.

Spotkanie rozpocznie się w dniu 13 kwietnia 2011r. o godzinie 13.00 w hotelu CHATA ZA WSIĄ w Mysłakowicach.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dnia 10.04.2012r. pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@doiib.test.sisms.pl, faksem: 71 337 62 40 lub telefonicznie: 71 337 62 56.